perjantai 3. heinäkuuta 2020

Whippetien sydäntilastoja Suomesta

Blogiin olen kirjoitellut aiemmin whippetien selkätilastoista, mutta avataanpa nyt sydämiäkin hieman. Pääpaino tarkastelussa on sydänultrilla, mutta sivuan kuuntelututkimuksiakin jonkin verran. Tilastointiajanjakso on 6/2015-5/2020. Kesäkuussa 2015 ultrasta tuli SKL:n virallinen tutkimus ja sen jälkeen ultrat on kirjattu KoiraNet-jalostustietojärjestelmään, josta olen tiedot poiminut. Aiemminkin whippetistit ovat koiriaan ultranneet ja näistä tuloksista osa on nähtävillä Whippet-Harrastajat Ry:n terveystaulukossa.

Whippet ei kuulu PEVISA-rotuihin, eli sillä ei ole pakollisia terveystutkimuksia rekisteröinnin ehtona, mutta rotuyhdistys suosittaa jalostuskoirien silmäpeilausta, sydänultraa ja selkäkuvausta ja iso osa kasvattajista ja ihan riviharrastajistakin terveystutkii koiriaan. Jalostussuosituksia sydänultratuloksiin liittyen voit lukea rotuyhdistyksen sivuilta.

Osasyyllinen tutkimusintoon on varmasti rotuyhdistyksen maksama kannusteraha ultrista ja selkäkuvista, mutta mutulla sanoisin että valtaosa harrastajista tuntuu olevan muutenkin kiinnostuneita koiriensa terveydestä riippumatta siitä onko koira jalostusyksilö vai ei. Sydänsairaus voi usein alkuvaiheessa olla täysin oireeton, joten ultran avulla sairaus voidaan saada seurantaan (ja mahdollisesti lääkitykselle) jo ennen oireiden ilmaantumista.

Ultratutkimusta ennen koiran sydän kuunnellaan stetoskoopilla kuten pelkässä kuuntelututkimuksessakin, jonka jälkeen koiran sydän ultrataan. Lausunnossa määritetään tulos neljälle eri sydänsairaudelle ja mikäli sydämestä löytyy jokin muu synnynnäinen sairaus, niin se kirjataan lausunnon lisätietoihin. Omistaja voi myös valita, että tehdäänkö koiralle myös EKG-tutkimus, jossa voidaan havaita mahdolliset rytmihäiriöt.

Ultralausuntoon määritetään tulos seuraaville sydänsairauksille (ja mahdollisesti EKG-tutkimukselle):

  • MMVD (myksomatoottinen läppärappeuma, "läppävika")
  • DCM (dilatoiva kardiomyopatia)
  • SAS (aortan ahtauma, subaorttastenoosi)
  • PS (keuhkovaltimon ahtauma eli pulmonaalistenoosi)
Lausunnon tulokset määritellään jokaisen em. sairauden kohdalla erikseen asteikolla A-C, jossa

  • A = ei osoita tutkimuspäivänä kyseiseen sydänsairauteen viittaavia löydöksiä
  • B = tulos on kyseisen sydänsairauden suhteen avoin: tutkimuspäivänä ei voida löydösten perusteella arvioida ilman seurantaa, onko koira kyseisen sydänsairauden suhteen terve vai sairas
  • C = tutkimuspäivänä tutkimustulokset viittaavat kyseiseen sydänsairauteen
Tarkemmin sydäntutkimuksista ja sydänsairauksista voi lukea Kennelliiton sivuilta:

Nyt päästään itse tilastoihin. Jos kuvat eivät näy bloginäkymässä kunnolla, saat ne suuremmiksi klikkaamalla kuvia. 

Tutkittujen koirien määrä ja ikäjakauma


Ultratutkimuksia tarkasteluajankohtana oli yhteensä 475 kpl (uroksia 223 kpl, narttuja 252 kpl) ja eri koiria tutkittiin yhteensä 408 kpl (uroksia 186 kpl, narttuja 222 kpl). Nuorin tutkittu koira on ollut iältään tasan 1v ja vanhin 13v 11 kk.

Tehtyjen sydänultrien määrä vuosittain. Eriteltynä nartut ja urokset.
Tutkittujen koirien keski-ikä vuosittain.
Koirien ikä tutkimushetkellä. Eriteltynä urokset ja nartut.
Sivuäänet

Sivuäänten voimakkuus luokitellaan sekä ultran yhteydessä että pelkässä sydänkuuntelussa asteikolla ei sivuääniä tai löytynyt sivuääni asteikolla 1/6-6/6, jossa 1/6 on hiljaisin. Whippeteillä esiintyy melko usein (19,8 %:lla tutkituista) ns. fysiologista sivuääntä, eli koiralla kuuluu sivuääni, mutta sydämen rakenteessa ei löydy mitään sydänsairauteen viittaavaa. Kansainvälisesti puhutaan usein "viattomasta sivuäänestä" (innocent murmur).  Fysiologiset sivuäänet ovat voimakkuudeltaan pääasiassa 1/6 tai 2/6, mutta myös 3/6 sivuääniä on fysiologisina tarkastellussa aineistossa. 
Ultrassa havaitut sivuäänet. Eriteltynä fysiologiset ja B ja C tulosten yhteydessä löytyneet.
Sitten päästäänkin kohtuullisen mielenkiintoiseen asiaan. Nimittäin siihen, että ultratutkimusten yhteydessä (eli kardiologien tekemillä kuunteluilla) löytyneiden sivuäänten määrä eroaa hyvin radikaalisti pelkällä kuuntelututkimuksella (eli SKL:n kuuntelunäytön läpäisseen eläinlääkärin, joka voi edustaa mitä tahansa erikoisosaamisalaa tai olla yleislääkäri) löytyneisiin tutkimuksiin. Yksi selittävä syy tähän on niinkin yksinkertainen asia kuin laitteisto: kardiologeilla on käytössä huomattavasti tarkemmat stetoskoopit kuin "tavallisilla" eläinlääkäreillä. Lisäksi on otettava huomioon, että osa sivuäänistä kuuluu vain ajoittain. Ja ultrissa on jäänyt kiinni myös yksilöitä, joilla ei kuulu sivuääntä lainkaan, mutta tulokset ovat jotain muuta kuin A:ta.

Eriteltynä niiden koirien lukumäärä, joilla ultrassa ei ole ollut kuultavissa sivuääntä,
mutta ultratulos on jotain muuta kuin A.

Tutkimusten välinen ero on niin huomattava (ultrissa sivuääniä yhteensä 40,2 %:lla tutkituista vs. kuunteluissa löytyneet sivuäänet 11 %:lla), että se olisi hyvä huomioida.

Viralliset kuuntelut ja niissä löytyneet sivuäänet.

Viralliset kuuntelutulokset vuosittain. Vuonna 2015 osa kuunteluista on tehty vielä epävirallisten ultrien yhteydessä.
Ultratulokset ja niiden jakautuminen eri ikäluokkien kesken

Koska tutkimuksia on edelleen melko vähän, kun aletaan tarkastella koiria iän mukaan vuosittain, niin olen jakanut tarkasteltavat ryhmät kaikkien tutkimusten lisäksi kuuteen eri ikäluokkaan: alle 3-vuotiaat, 3-6-vuotiaat, alle 5-vuotiaat, 5-8-vuotiaat, yli 6-vuotiaat ja yli 8-vuotiaat. Ikäluokissa on otettu huomioon vain koiran tuorein ultratulos ja se voi olla edustettuna useassa eri ryhmässä, eli jos koira on käynyt ultrassa 2- ja 4-vuotiaana, sen tulos löytyy ryhmistä alle 3-vuotiaat, 3-6-vuotiaat ja alle 5-vuotiaat ja alle 5-vuotiaiden ryhmässä huomioidaan vain 4-vuotiaana tehty tutkimus.

Koira ei osoita mitään sydänsairautta, eli kaikissa tutkittavissa sairauksissa A tulos,
jonka lisäksi sillä ei ole todettu mitään muuta synnynnäistä sydänsairautta. 
MMVD-tulokset ikäluokittain
MMVD: kaikki tutkimukset
MMVD: alle 3-vuotiaat

MMVD: 3-6-vuotiaat
MMVD: alle 5-vuotiaat

MMVD: 5-8-vuotiaat

MMVD: yli 6-vuotiaat

MMVD: yli 8-vuotiaat

DCM-tulokset ikäluokittain
DCM: kaikki tutkimukset
DCM: alle 3-vuotiaat
DCM: 3-6-vuotiaat
DCM: alle 5-vuotiaat
DCM: 5-8-vuotiaat

DCM: yli 6-vuotiaat

DCM: yli 8-vuotiaat

SAS-tulokset ikäluokittain

SAS: kaikki tutkimukset

SAS: alle 3-vuotiaat
SAS: 3-6-vuotiaat
SAS: alle 5-vuotiaat

SAS: 5-8-vuotiaat

SAS: yli 6-vuotiaat

SAS: yli 8-vuotiaat

PS-tulokset ikäluokittain

PS: kaikki tutkimukset

PS: alle 3-vuotiaat

PS: 3-6-vuotiaat
PS: alle 5-vuotiaat

PS: 5-8-vuotiaat

PS: yli 6-vuotiaat

PS: yli 8-vuotiaat