lauantai 9. helmikuuta 2019

LTV ja muut selän ongelmat whippeteillä

Mikä ihmeen LTV?

Kennelliiton sivuilla LTV:stä kerrotaan seuraavaa: ”Välimuotoinen lanne-ristinikama (lumbosacral transitional vertebra, LTV) on yleinen synnynnäinen ja perinnöllinen nikamaepämuodostuma, jonka periytymismekanismia ei tunneta. LTV:llä tarkoitetaan nikamaa, jossa on sekä lanne- että ristinikaman piirteitä. Välimuotoinen nikama voi olla viimeinen lannenikama (L7), jolloin puhutaan sakralisaatiosta tai ensimmäinen ristiluun nikama (S1), jolloin puhutaan lumbalisaatiosta. Muutos voi olla symmetrinen eli samanlainen oikealla ja vasemmalla puolella tai epäsymmetrinen, jolloin selällään otetussa röntgenkuvassa nähdään puoliero. Diagnoosi tehdään usein lonkkakuvasta, josta voidaan nähdä koiran ristiluu ja lanne-ristiluuliitos yhdestä suunnasta (”ylhäältäpäin”). Joillain koirilla lannenikamien lukumäärä on poikkeava, normaalin 7 nikaman sijaan näillä koirilla on 8 tai 6 lannenikamaa. Tämä on yksi LTV:n muoto ja se voidaan nähdä sivusuunnasta otetusta röntgenkuvasta (koira on kuvattaessa kyljellään), jossa ristiluun lisäksi näkyy koko lanneranka.

LTV:tä esiintyy useilla koiraroduilla, ja ainakin saksanpaimenkoirilla sen yhteydestä selkävaivoihin on tutkimustietoa. LTV altistaa lanne-ristiluuliitosalueen varhaiselle rappeutumiselle, minkä seurauksia voivat olla takaselän kivut ja pahimmassa tapauksessa takajalkojen halvausoireet. Hoitona käytetään lepoa ja kipulääkkeitä ja vakavimmissa tapauksissa leikkaushoitoa. Kotikoirina sairastuneet koirat pärjäävät usein melko hyvin, mutta ennuste paluusta harrastus- tai työkoiraksi on epävarma.

Kennelliiton jalostustieteellinen toimikunta suosittelee jättämään oireilevat koirat pois jalostuksesta. Kaikkia oireettomia koiria voi käyttää, mutta LTV1–LTV4 -tuloksen saaneet koirat suositellaan yhdistämään vain LTV0-koirien kanssa. Tällaisten yhdistelmien jälkeläisiä suositellaan kuvattavaksi, jotta LTV-muutosten periytymisestä ja merkityksestä saadaan lisää tietoa.”

LTV:n arvosteluasteikko

LTV0 - ei muutoksia
LTV1 - Jakautunut ristiluun keskiharjanne (S1–S2) tai muu lievästi poikkeava rakenne
LTV2 - Symmetrinen välimuotoinen lanne-ristinikama
LTV3 - Epäsymmetrinen lanne-ristinikama
LTV4 - 6 tai 8 lannenikamaa

LTV ja muut selän muutokset whippeteillä

Heti kärkeen pitää todeta, että en ole eläinlääkäri, mutta jotain LTV:stä on tarttunut mieleen asiaa tutkaillessa ja kirjoitan tekstin ja laitan esimerkkikuvat sen pohjalta. Mikäli huomaat tekstissä asiavirheitä, virheistä voi laittaa viestiä osoitteeseen essi.piironen(a)gmail.com.

Rangan ongelmiin on syytä kiinnittää huomiota rodussamme, koska löydöksiä on jonkin verran. 2014-2018 whippetejä on kuvattu 182 kpl. Näistä 34 koiraa on kuvattu ja lausuttu osittain (joko pelkästään LTV tai sen lisäksi SP = spondyloosi tai VA = nikamien välimuotoisuus). Kaikista koirista 35,2 % (64 kpl) on kuvattu selältään kokonaan terveeksi/selässä ei ole muutoksia. Näistä 12 kpl (6,6 %) on osittain lausuttuja.

Lausutut yhteensä 182 kpl. LTV0 67 kpl, LTV1 84 kpl, LTV2 11 kpl, LTV3 9kpl, LTV4 11 kpl

Lausutut yhteensä 159 kpl. VA0 136 kpl, VA1 22kpl, VA2 1 kpl, VA3 0 kpl, VA4 0 kpl

Lausutut yhteensä 175 kpl. SP0 172 kpl, SP1 3 kpl, SP2 0 kpl, SP3 0 kpl, SP4 0 kpl

Kaikki seuraavat esimerkkikuvat ovat whippetien selkäkuvia ja olen saanut omistajilta luvan kuvien käyttämiseen. Koirat edustavat eri sukulinjoja eri puolilta maailmaa, eli ei voida todeta, että vain tietyn kasvattajan tai tietyn maan whippeteillä on poikkeavuuksia selkärangassa.

LTV-poikkeavuudet eivät ole seurausta vammasta tai tapaturmasta vaan ne ovat synnynäisiä.

LTV0, ei poikkeavuuksia

Normaali lanneranka, joka muodostuu seitsemästä lannenikamasta (L1-L7)

Normaali ristiluu, joka muodostuu kolmesta nikamasta, jotka ovat luutuneet toisiinsa (S1-S3).

Normaali ristiluun keskiharjanne

LTV1

Jakautunut ristiluun keskiharjanne. Keskiharjanteen tulisi olla yhtenäinen.
S4: ristiluu muodostuu neljästä nikamasta, ensimmäinen häntänikama on luutunut kiinni ristiluuhun.
Keltaisella on merkitty "ylimääräinen" nikama.

Usein whippeteillä LTV1-lausunnon syynä on ensimmäisen häntänikaman luutuminen kiinni ristiluuhun joko osittain tai kokonaan.

Nykytiedon mukaan LTV1 aiheuttaa harvoin oireita.

LTV2

Symmetrinen välimuotoinen lanne-ristinikama

Symmetrinen välimuotoinen lanne-ristinikama

Puutteellisesti luutunut ristiluu (S1-S2-nikamaväli).
Tämä voi liittyä joko symmetriseen tai epäsymmetriseen välimuotoiseen nikamaan.

LTV3

Epäsymmetrinen välimuotoinen lanne-ristinikama.
Epäsymmetrinen välimuotoinen lanne-ristinikama.
Epäsymmetrinen välimuotoinen lanne-ristinikama.

LTV3-muutokseen liittyy usein vinolantio. Vinolantio voi altistaa (usein toispuoleiselle) lonkkadysplasialle.

LTV4

Sivuttaiskuva, jonka perusteella näyttäisi olevan 8 lannenikamaa.
Tarvitaan kumminkin lonkkanäkymä, jotta voidaan selvittää nikamien epämuotoisuus ja sitä kautta tarkka määrä.
Whippeteillä LTV4-lausunto tuntuisi tulevan useammin 8 nikamasta (L8, lumbalisaatio), ainakaan itse en ole 6 lannenikamaan (L6, sakralisaatio) törmännyt vielä. Nykytiedon mukaan lumbalisaatiosta johtuva LTV4 aiheuttaa koiralle harvoin oireita.

Erilaisia VA-muutoksia

Koiran normaali kaularanka, johon kuuluu 7 nikamaa (C1-C2).
Ensimmäiset kaksi nikamaa (C1: kannattajanikama ja C2: kiertäjänikama) eroavat huomattavasti muista kaulanikamista.
Blokkinikama kaularangassa. 
Normaali rintaranka koostuu 13 rintanikamasta, josta lähtee kylkiluupari.
Ylimääräiset kylkiluut. Lannenikama, jossa on kylkiluut, on merkitty keltaisella.

Ylimääräinen kylkiluu. Joskus muutos voi olla vain toispuoleinen.
LTV- ja VA-muutokset ovat nykytiedon mukaan "samaa perhettä".

Miksi kuvaisin koirani?


Usein nuori koira on oireeton vaikka sillä olisi isojakin muutoksia selkärangassa ja selkälinjan muodosta on mahdoton sanoa, onko koiralla LTV-muutoksia vai ei. Esimerkiksi itsellä on kotona koira, jolla on liian luisu lantio ja se on kaikilta osin nolla ja suoraselkäisempi versio on LTV3. Ja tiedän niitä suoraselkäisiä, jotka ovat nollia ja luisulanteita, joilla sitten taas on muutoksia.
Koirahan ei diagnoosista/lausunnosta muutu yhtään mihinkään – oireettomia koiria saa käyttää jalostukseen vaikka niillä olisikin LTV-alueen muutoksia, kunhan ne yhdistää nollatuloksen saaneeseen. Tosin whippeteillä on tällä hetkellä Kennelliiton jalostustieteellisen toimikunnan siunaus yhdistää LTV1 ja LTV1.

”Koira juoksee, eli se on terve ja sillä ei voi olla selkämuutoksia!” – väärin. Myös hyvin juoksevalla ja kisaavalla koiralla voi olla poikkeavuuksia selän osalta. Kaikki eivät tosiaan oireile, ainakaan nuorena.

Käyttövalio maastoissa ja rintarangan keskiosan lordoosi.

Ja lopuksi pitää todeta, että mitä enemmän koiria kuvataan, sitä enemmän rodun selkäpoikkeavuuksista saadaan tietoa ja lopulta periytymistäkin voidaan mahdollisesti ymmärtää. Ja ei omistajallekaan lisätiedosta haittaa ole, kuitenkin on todettu, että selkärangan poikkeavuudet voivat altistaa cauda equina-oireyhtymälle.

PS. Hannes Lohen tutkimusryhmällä on meneillään LTV-tutkimus saksanpaimenkoirien osalta, mutta myös muiden rotujen näytteitä otetaan vastaan: 

Lopuksi linkkejä aineistoihin aiheeseen liittyen:


https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/39292/dissertation_lappalainen.pdf?sequence=1

perjantai 8. helmikuuta 2019

LTV and other spinal problems in whippets

Usually I write only in finnish but now I have to make an exception. 

What on earth is LTV?

There's a text on Finnish Kennel Club's page which tells us about LTV (writing is on finnish but here's free translation into english): "LTV (lumbosacral transitional vertebra) is common congenital and hereditary deformity of vertebra. Model of inheritance is unknown. LTV means vertebra which reminds sacral and lumbar vertebra. Transitional vertebra can be last lumbar vertebra (L7) and then it's called sacralization. It can also be first vertebra of sacrum (S1) and then it's called lumbarization. Abnormality can be either symmetrical (similar on left and right side) or asymmetrical (there's difference between left and right side). Diagnose is usually done by using a "hip X-ray"- from that view you can see sacrum and  lumbosacral disc space from one direction ("above"). Some dogs might have abnormal amount of lumbar vertebraes: normally dogs have 7 lumbar vertebras and some dogs might have 8 or 6 of those. This form of LTV can be seen from lateral view ("spondylosis X-ray") where you can see whole lumbar spine along with sacrum.

LTV is found and common with many different dog breeds and there's research data made with GSD's of LTV being linked to back problems: it can expose for early degeneration of  lumbosacral area which can cause pain in lower spine and in worst case paralysis of rear leags.

Finnish Kennel Club and it's breeding committee recommends that dog with any spine symptoms won't be used for breeding. All LTV changes (LTV1-LTV4) can be used IF dog has no symptoms and it's recommended for choosing partner with normal LTV result (LTV0). It's highly advisable that offpring will be X-rayed as well - this way we can get more information of inheritance and meaning of these abnormalities."

Grading scale

LTV0 - no changes
LTV1 - sacrum with S1 separated from the median crest of the sacrum or other mild abnormality 
LTV2 - symmetric lumbosacral transitional vertebra
LTV3 - asymmetric lumbosacral transitional vertebra
LTV4 - 6 or 8 lumbar vertebras

LTV and other spinal abnormalities in whippets

First, I have to say that I'm not vetenarian - but I know little something about LTV and other spine issues. If you notice any errors could you please send me a message: essi.piironen(a)gmail.com.

I think that everyone knows that we have issues with heart (MMVD, sometimes DCM) and eyes (mainly vitreous degeneration) but we should also pay attention to spines.
There's 182 different whippets officially spine X-rayed in Finland (officially means that grading is done by certified vets and result public and can be fould from Finnish Kennel Club's Database - like OFA results in US). 64 (35,2%) had completely clear spine out of these 182 - 118 had some changes and those were between mild and severe abnormalities. 

Here's stats from Finland (2014-2018):

Lumbosacral transitional vertebra: all examined: 182 kpl. LTV0 67 pcs, LTV1 84 pcs, LTV2 11 pcs, LTV3 9 pcs, LTV4 11 pcs

Vertebral anomalies: all examined: 159 pcs. VA0 136 pcs, VA1 22 pcs, VA2 1 pcs, VA3 0 pcs, VA4 0 pcs
VA0 is no abnormalities.

Spondylosis: all examined 175 pcs. SP0 172 pcs, SP1 3 pcs, SP2 0 pcs, SP3 0 pcs, SP4 0 pcs

All X-rays of this post are taken from different whippets. I have permission to use these. These dogs represent different lines from all over the world - so we definetly can't say that "oh, only THAT breeder" or "only THAT country" has spine problems or abnormalities on his/hers/its lines. 

LTV abnormalities aren't caused by accident of injury - those are congenital.


LTV0, no abnormalities

Normal lumbar spine includes 7 vertebras (L1-L7)

Normal sacrum includes 3 vertebras which are ossified together (S1-S3).

Sacrum with normal median crest

LTV1 - sacrum with S1 separated from the median crest of the sacrum or other mild abnormality

separated median crest of the sacrum. Yellow arrow points location of this separation.
S4: sacrum is formed by 4 vertebras instead of 3, first tail vertebra (Cd) is ossified to sacrum.
"Extra" vertebra is marked with yellow.
Common reason for LTV1 on whippets is S4.
According to current knowledge LTV1 rarely causes any symptoms - but of course there's exceptions.

LTV2 - symmetric lumbosacral transitional vertebra

Symmetric lumbosacral transitional vertebra

Symmetric lumbosacral transitional vertebra

Incompletely ossified sacrum (S1-S2).
This may be linked to symmetric or asymmetric lumbosacral transitional vertebra

LTV3 - asymmetric lumbosacral transitional vertebra

Asymmetric lumbosacral transitional vertebra
Asymmetric lumbosacral transitional vertebra
Asymmetric lumbosacral transitional vertebra.
Scewed pelvis is often associated with LTV3 and that may cause secondary hip dysplasia for both or other sides.

LTV4

Lateral view which indicates 8 lumbar vertebras.
"Hip x-ray view" is still needed for specific diagnose.
It seems like LTV4 is mainly caused on our breed by 8 lumbar vertebras (L8, lumbarization) instead of 6 vertebras (L6, sacralization) - at least I haven't seen or heard about any L6 yet.
And this is quite good thing beacause L8 rarely causes symptoms based on current evidences/observations of other breeds (mainly GSD).

Different kind of VA-abnormalities

Normal cervical spine includes 7 vertebras (C1-C2)
First (C1: atlas) and 2nd (axis) differ from other cervical vertebras
Block vertebra on cervical spine 
Normal thoracic spine includes 13 vertebra (ribs are attached to T-vertebras).
Extra pair of ribs. Lumbar vertebra with ribs is marked with yellow.

One extra rib. Sometimes change can be only on other side.
According to current knowledge LTV and VA abnormalities are "related to each others".

Why would I take X-rays of my dog?

Young dog rarely suffers from any symptoms even if it had major changes on it's spine. You can't judge dog's spine based on it's topline. For example I have whippet with sloping loin and she has clear spine - and I have other whippet with more straight topline and she has LTV3. AND vice versa - I know dogs with straight toplines with clear spine results and shrimpy-like whippets with some abnormalities on their backs.

We need to remember that dog itself doesn't change before and after X-ray - his/hers bones are what they are with or without X-ray results. And even if there's some abnormalities you can use dog for breeding - we just need to remember that it's recommendable to find partner with clear results.
[At the moment Finnish Kennel Club has given different recommendation for whippets: it's also allowed to mate LTV1 to LTV1, not just LTV1 to clear. And there's no any registration restrictions with whippets based to health exams in Finland so these are only recommendations - breeders are making the final choices]

"My dog is running like crazy - so she/he must be completely fine without any spine abnormalities!" - wrong. Dog can run and race with abnormal spine. Even if dog has severe change it may never show any symptoms. 

LC Ch & lordose on thoracic spine

Finally I must say - the more we do these examinations the more we know about these conditions and their prevalence and heritability. And I bet that it's not harmful if owner truly knows what dog's spine status is. 

PS. Hannes Lohi and his research group at Helsinki University are doing research about LTV on GSD's but they are collecting blood samples from other breeds as well: 


Some links about LTV:

https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/39292/dissertation_lappalainen.pdf?sequence=1

maanantai 4. helmikuuta 2019

Tammikuu

Tammikuun alkupuolella Kidin (Epic Dream's Act The Giddy Goat) röntgenkuvat lausuttiin Kennelliitossa ja kaikki kunnossa.
Lonkat B/A, kyynärät 0/0 ja selkä LTV0 & VA0 (kuvattu alle 2-vuotiaana, eli spondyloosilausuntoa ei saa). Tässä Kidin kuvat:


Eeppiset Aat kävivät kahdessa näyttelyssä tammikuun aikana.

RICO, Epic Dream's Awesome Wild One
Kuva: Kai Heinonen

AKU, Epic Dream's Alcatraz Can't Hold Me
Kuva: Kai Heinonen

HUPI, Epic Dream's Ants In The Pants
Kuva: Kai Heinonen

MAISA, Epic Dream's Away With The Fairies
Kuva: Kai Heinonen

Kajaani KV:ssä tuomarina Roberto Schill ja Ricolle (Epic Dream's Awesome Wild One) NUO H.

Turku KV:ssä oli mukana neljä A-pentua ja tuomarina Robert Kotlár:
Rico NUO ERI4
Aku (Epic Dream's Alcatraz Can't Hold Me) NUO EH
Hupi (Epic Dream's Ants In The Pants) NUO EH
Maisa (Epic Dream's Away With The Fairies) H

Maisan kanssa jatkamme siis EH:n metsästystä inttinäyttelystä KV-maastoja varten. Maisa tarvitsee vielä reippaasti aikaa, mutta ilmoitin sen nyt silti Joensuuhun ja Lahteen, jos jommassa kummassa paikassa onnistaisi.

A-pennut ovatkin hyvää vauhtia valmistautumassa tulevaan kauteen:

Hupi
Kuva: Siiri Kuukka

Rico & Räpä (Epic Dream's Abracadabra I'm Fabulous)
Kuva: Alina Jaatinen

Aku
Kuva: Päivi Riikonen

Maisa
Tähän väliin stäkkedit Kidistä ja Räpästä, molemmat tullaan näkemään näyttelyissä kevään aikana:

Kidi, Epic Dream's Act The Giddy Goat
Kuva: Anni Sundberg

Räpä, Epic Dream's Abracadabra I'm Fabulous
Kuva: Alina Jaatinen

Ja loppuun muita kuvaterveisiä:

Rico
Kuva: Alina Jaatinen

Kidi
Kuva: Tiina Seppänen

Hupi ja räjähtävät kananmunat
Kuva: Siiri Kuukka

Räpä ja Rico
Kuva: Alina Jaatinen

Rico
Kuva: Alina Jaatinen

Aada, Tyyne ja Maisa