tiistai 1. marraskuuta 2022

Whippetien LTV-tilastot 2014-09/2022

Tässä kooste whippetien tuoreimmista selkätilastoista (keskittyen edelleen lähinnä LTV-tilanteeseen) ajanjaksolta 2014-09/2022. Pohja-aineisto on taas tuttuun tapaan kerätty Kennelliiton ylläpitämästä KoiraNetistä. Mikäli selkäkuvauksiin liittyvät asiat ovat epäselviä, suosittelen lukemaan ensimmäisen kirjoittamani postauksen aiheesta, jossa valotetaan erilaisia muutoksia esimerkkikuvin.

Aiemmat kirjoitukset aiheesta:

 • LTV ja muut selän ongelmat whippeteillä (9.2.2019)
 • Koiran ulkomuoto ja LTV-tulos (20.3.2020)
 • Whippetien uusimmat LTV-tilastot - 2014-2019 (21.2.2020)
 • Katsaus LTV-tilanteeseen ajanjaksolta 2014-2020 (18.3.2021)

 • Mikäli kuvaajat näkyvät laitteellasi epäselvinä, saat ne isommiksi klikkaamalla kuvia.

  Kuvausmäärät

  610 whippetiä on nyt tutkittu selän osalta joko kokonaan (LTV, SP + VA) tai osittain. Kuvausmäärät nousivat tasaisesti vuoteen 2020 asti ja nyt vuoden 2022 osalta täytyy muistaa, että vuotta on vielä jäljellä ja aineistosta puuttuu tällä hetkellä n. kolmen kuukauden kuvausmäärät. Iso osa ikäluokista jää edelleen kuvaamatta (whippetien rekisteröintimäärät ovat vaihdelleet 218-424 välillä vuosina 2014-2021). Ylipäätään aineisto ei edelleenkään ole mikään kovin suuri (erityisesti koskien tarkempaa erittelyä), joten toivottavasti kasvattajat, aktiiviharrastajat sekä kotikoirien omistajat jatkavat koiriensa kuvaamista. 

  Kuvausmäärät vuosittain 2014-09/2022

  Jalostuskoirien kuvaaminen on yleistynyt ja kuvauskattavuuden osalta huippuvuosi oli 2020, jolloin noin kolmasosalla pentueista oli vähintään toisella selkä kuvattuna. Alla olevassa taulukossa olen käynyt läpi 2014-2022 rekisteröityt pentueet niiden vanhempien kuvausstatuksen osalta. En ole eritellyt onko kuvaus tehty ennen vai jälkeen pentueen syntymän. 

  2014-09/2022 rekisteröityjen pentueiden vanhempien kuvausstatus.

  Tässä vielä vastaava data hieman eri muodossa: 

  2014-09/2022 rekisteröityjen pentueiden vanhempien kuvausstatus.


  Kuvaustulokset

  Selältään täysin puhtaiden koirien osuus on jatkanut kasvuaan. Ensimmäisessä, vuonna 2019 julkaistussa koosteessa nollakoirien osuus oli 35,2 % (64/182 kpl) ja edellisessä koosteessa nollakoirien osuus oli 39 % (157/402 kpl), kun nyt nollaksi kuvattuja on yhteensä 44 % (272/610 kpl). Muutosta positiiviseen suuntaan selittänee asian huomioiminen jalostuksessa ja kuvattujen koirien jälkeläisiäkin kuvataan jatkuvasti enemmän (tästä lisää edempänä tekstissä) ja joissain suvuissa selkätuloksia on jo kolmessa polvessa. On myös hyvä ottaa huomioon, että aineistossa on useita selän osalta Kennelliiton jalostussuositusten mukaisia yhdistelmiä, joista on saatu tutkittua jopa kokonaisia (suuria) pentueita ja tämä myös vaikuttanee parantuneeseen tilanteeseen. 

  Selän osalta kokonaan nollaksi kuvattujen määrä. Eritelty täydellisesti lausutut osittain lausuista.

  Suurempien LTV-muutosten osuus on siis jatkanut pienenemistään. Ensimmäisen tilastoinnin aikoihin LTV2-4-muutoksia oli n. 17 % kuvatuista, edellisen koosteen mukaan n. 16 % ja nyt n. 13 %. Lisäksi toisin kuin aiemmin, nyt LTV0-koiria on enemmän kuin LTV1-koiria.
  LTV:n osalta tutkitut.

  Myös VA-muutosten määrä näyttää pienentyneen: ensimmäisen tilastoinnin aikoihin VA1-muutoksia oli 14 %:lla, edellisessä koosteessa 9,7 %:lla ja nyt 9,2 %:lla. VA2-koirien määrä ei ole kasvanut. 
  VA:n osalta tutkitut.

  Spondyloosimuutosten määrä on pysytellyt jotakuinkin 2 %:n tuntumassa tilastoinnin alusta lähtien. 
  Spondyloosin osalta tutkitut.

  LTV-kuvattujen koirien vanhemmat

  2014-2019 välisenä aikana 71 % kuvattujen koirien vanhemmista molemmat olivat kuvaamattomia, edellisenä tilastointiaikana (2014-2020) vastaava luku oli 61 % ja nyt 2014-09/2022 52 %. Eli nyt toinen tai molemmat vanhemmat on kuvattu 292:lla kuvatulla koiralla ja tämä kattaa yhteensä 111 eri yhdistelmää.

  LTV-kuvattujen whippetien vanhempien LTV-tutkimukset.

  Alla kuvaaja kuvaustulosten jakautuminen vanhempien kesken niissä yhdistelmissä, joissa toinen tai molemmat vanhemmista ovat tutkittuja. Selvä enemmistö näistä on Kennelliiton yleisen selkiä koskevan jalostusohjeen mukaisia (eli LTV0:n voi yhdistää mihin tahansa LTV-muutokseen) tai rodun oman (ja Suomen Kennelliiton jalostustieteellisen toimikunnan siunaaman) poikkeuksen mukaisia (LTV1 + LTV1 sallittu). 
  Kuvaustulosten jakautuminen vanhempien kesken yhdistelmissä, joissa toinen tai molemmat kuvattuna.

  Yhdistelmät

  Seuraavat kuvaajat koskevat niitä 292:a koiraa, joiden toinen tai molemmat vanhemmat on tutkittu LTV:n osalta. Pitää tässä kohtaa vielä todeta, että aineisto on melko pieni, joten lisädataa olisi hyvä saada, mutta tällä otannalla tulokset näyttäisivät tukevan Kennelliiton jalostussuositusten paikkansapitävyyttä. 

  Kun yhdistelmän toinen osapuoli on LTV0, jälkeläisissä LTV0-koirien osuus on kasvanut verrattuna kaikkiin tutkittuihin koiriin (57,1 % vs. 45,6 %) ja vastaavasti suurempien LTV2-4-muutosten määrä on pienentynyt (7,2 % vs. 12,9 %). Aiemmissa koosteissa pienemmällä aineistolla havainnot olivat samansuuntaisia.
  LTV0 + LTV0-4 tai LTV0 + tutkimaton

  LTV-muutos + kuvaamaton -yhdistelmissä LTV0-koirien osuus pienenee jälkeläisissä verrattuna kaikkiin kuvattuihin ja yhdistelmiin, joissa toinen vanhemmista on LTV0 ja LTV1 sekä LTV2-4 -muutosten osuus kasvaa. LTV1-4 + kuvaamaton -yhdistelmissä jälkeläisten suurempien LTV-muutosten osuus on jo 19,9 %. LTV1 + kuvaamaton näyttäisi tuottavan parempaa tulosta jälkeläisissä selän osalta kuin LTV2-4 + kuvaamaton -yhdistelmät. Taas pitää tosin tässä kohtaa muistutella pienestä otannasta. 

  LTV1-4 + kuvaamaton

  LTV1 + kuvaamaton

  LTV2-4 + kuvaamaton.


  Muutos yhdistettynä muutokseen näyttäisi myös tuottavan LTV:n osalta suurempia muutoksia ja mitä suuremmat muutokset on yhdistetty keskenään, niin sitä suurempia muutoksia on myös jälkeläisissä. Ja todetaan nyt vielä kerran, että tässä kohtaa aineistoa on hyvin vähän, joten mitään varmoja johtopäätöksiä ei näiden perusteella pidä vielä tehdä.

  LTV1 + LTV1-4

  LTV1 + LTV1

  LTV1 + LTV2-4

  Aineistossa ei ole lainkaan varmoja LTV2-4 + LTV2-4 -yhdistelmiä, tosin niitä voi hyvin olla LTV2-4 + kuvaamaton -yhdistelmissä tai niissä yhdistelmissä, joissa molemmat vanhemmat ovat selän osalta tutkimattomia.